Архів консультацій

  Тетяна
  Доброго дня.Підскажіть будь-ласка чи поширюється п.1.ст.9 Закону України " Про засади запобігання і протидії корупції" на працівників Державного ліслгосподарського підприємства.( щодо роботи близьких осіб). Зокрема мене цікавить чи таке підприємство підпадає під визначення ст.4.підпункту "а" пункту 2 зазначеного закону.Також чи поширюється дія ст.9 Закону на працівників, які працюють безпосередньо у лісництвах (сільська і гірська місцевість) але є працівниками Держлісгоспу, юридична адреса якого смт.Брошнів
  11:20 26.08.2011

  Наталія
  Доброго дня Підскажіть, будь ласка. Моя мама знаходиться на обліку в Центрі зайнятості, має освіту(технікум, в минулому проходила комп.курси )Їй пропонували роботу,вона відмовилась(з/п була меншою від попередньої роботи)Зараз їй пропонують пройти курси.Їй вони не підходять і вона хоче відмовитись.Чі можуть за відмову її зняти з центру зайнятості?
  Трудове право
  15:48 23.08.2011
  відповідь:

  Відповідно до ст.7 Закону України "Про зайнятість населення" для громадян, які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), підходящою вважається робота, яка потребує попередньої професійної підготовки, у тому числі безпосередньо на робочому місці у роботодавця. Зважаючи на це, Вам було запропоновано пройти професійне навчання за направленням служби зайнятості за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Ви один раз відмовились від професійного навчання. Також Ви один раз відмовились від пропозиції підходящої роботи.
  Відповідно до п.14.ст.31 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії. Відповідно до пп.17. п.20 Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 року №219, громадяни, зареєстровані як такі, що шукають роботу, і безробітні знімаються з обліку у разі відмови від другої пропозиції підходящої роботи або від другої пропозиції проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності). Отже, якщо Ви ще раз відмовитесь від пропозиції професійного навчання або від підходящої роботи, Ви будете зняті з обліку як безробітна. Після цього упродовж трьох місяців Ви матимете право отримувати у центрі зайнятості лише консультаційні послуги.


  Людмила
  Я працюю школі псхологом. В звязку з зменшенням кількості дітей. Мене переводять на пів ставки. Це правильно?
  Трудове право
  19:13 09.08.2011
  відповідь:

  Згідно зі ст.ст. 56, 97, 103 КЗпП за угодою між працівником і підприємцем може встановлюватися як при прийманні на роботу, так і надалі неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами. Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни.
  Неповний робочий часможе встановлюватися на певний період (на певний строк) або без обмеження строком.
  Вас може бути переведено на півставки, але при цьому має бути дотримано вимоги ст. 32 КЗпП. Відповідно до ст. 32 КЗпП в зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
  Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу.


  Елена
  Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В цивільной справі какие ухвалы не подлежат оскарженню или все подлежат???
  Загальні питання
  15:57 04.08.2011
  відповідь:

  Відповідно до ч. 1 ст. 293 ЦПК України окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо: 1) відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасуванні судового наказу; 2) забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову; 3) повернення заяви позивачеві (заявникові); 4) відмови у відкритті провадження у справі; 5) відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності; 6) передачі справи на розгляд іншому суду; 7) відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний строк; 8) визнання мирової угоди за клопотанням сторін; 9) визначення розміру судових витрат; 10) внесення виправлень у рішення; 11) відмови ухвалити додаткове рішення; 12) роз’яснення рішення; 13) зупинення провадження у справі; 14) закриття провадження у справі; 15) залишення заяви без розгляду; 16) залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду; 17) відхилення заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами; 18) видачі дубліката виконавчого листа; 19) поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання; 20) відстрочки і розстрочки, зміни чи встановлення способу і порядку виконання рішення; 21) тимчасового влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу; 22) оголошення розшуку відповідача (боржника) або дитини; 23) примусового проникнення до житла; 24) звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках; 25) заміни сторони виконавчого провадження; 26) визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами; 27) рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби; 28) повороту виконання рішення суду; 29) виправлення помилки у виконавчому листі або визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню; 30) відмови в поновленні втраченого судового провадження; 31) звільнення (призначення) опікуна чи піклувальника.

  Зазначені вище ухвали можуть бути оскаржені в апеляційному порядку відповідно до буквального змісту кожного з пунктів. Наприклад, оскарженню підлягають ухвали про забезпечення позову, а не про відмову в забезпеченні позову; про відмову у відкритті провадження у справі, а не про відкриття провадження у справі; про відмову поновити пропущений процесуальний строк, а не про його поновлення; про зупинення провадження у справі, а не про відмову зупинити провадження тощо. Слід також зауважити, що ухвали про відкриття провадження у справі можуть бути оскаржені лише з підстав недотримання правил підсудності.

  Крім того, в апеляційному порядку також можуть бути оскаржені ухвали про забезпечення доказів (ч. 4 ст. 135 ЦПК України), окремі ухвали суду (ч. 2 ст. 211 ЦПК України), ухвали про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову в задоволенні клопотання з цього питання (ст. 397 ЦПК України), а також ухвали суду першої інстанції, якими вирішені питання, що не підлягали розгляду в порядку цивільного судочинства.

  Вказаний вище перелік ухвал суду першої інстанції, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, є виключним. Усі ж інші ухвали не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, а заперечення на них, відповідно до ч. 2 ст. 293 ЦПК України, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

  Таким чином, в апеляційному порядку можуть бути переглянуті лише ті ухвали, перелік яких визначений ЦПК України. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.


  Влада
  Здравствуйте, подскажите,пожалуйста, может ли госслужащий быть учредителем ООО?Спасибо!
  Захист прав українського громадянина
  12:47 03.08.2011
  відповідь:

  Відповідно до ст.7 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 07.04.2011р. державним службовцям забороняється: займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України; входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.


  олена
  вже півроку я стою на обліку в центрі зайнятості як безробітня. За цей час мені пропонували роботу, на яку я написала відказ.Після чого запропонували курси, на які я підписала згоду,але групу не могли набрати і так я не змогла на них піти.Зараз я не хочу іти на ці курси, на що мені відповідають, що коли я напишу відмову- я буду змушена повертати всю грошову допомогу, яку я встигла отримати.Так, як я рахуюсь після школи і це рахується грубим правопорушенням. Мене цікавить, чи правомірно центр зайнятості не виплачуватиме мені в подальшому грошову допомогу?
  Соціальне право, пенсії, допомоги, пільги
  21:57 30.07.2011
  відповідь:

  Дійсно, Вам в подальшому не будуть виплачувати грошову допомогу. Відповідно до ст.7 Закону України "Про зайнятість населення" для громадян, які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), підходящою вважається робота, яка потребує попередньої професійної підготовки, у тому числі безпосередньо на робочому місці у роботодавця. Зважаючи на це, Вам було запропоновано пройти професійне навчання за направленням служби зайнятості за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Ви один раз відмовились від професійного навчання. Також Ви один раз відмовились від пропозиції підходящої роботи.
  Відповідно до п.14.ст.31 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії. Відповідно до пп.17. п.20 Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 року №219, громадяни, зареєстровані як такі, що шукають роботу, і безробітні знімаються з обліку у разі відмови від другої пропозиції підходящої роботи або від другої пропозиції проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності). Отже, якщо Ви ще раз відмовитесь від пропозиції професійного навчання або від підходящої роботи, Ви будете зняті з обліку як безробітна. Після цього упродовж трьох місяців Ви матимете право отримувати у центрі зайнятості лише консультаційні послуги.


  Влада
  Спасибо большое за консультацию, но проблема ещё в том, что дубликат был утерян, а оригинал свидетельства в свою очередь нашелся...говорит ли это о том, что всё таки нужно подавать объявление газету?но получается уже "о потере дубликата свидетельства", не могли бы вы в этом случае подсказать в какую газету следует подавать это объявление. Огромное спасибо.
  Документи
  12:34 27.07.2011
  відповідь:

  Дублікат - примірник документа, укладений і виданий замість втраченого оригіналу, який має однакову юридичну силу з оригіналом і обов’язкову позначку «Дублікат». Але, знайдений Вами оригінал свідоцтва вже й так вважається втраченим, недійсним, з того дня, коли Ви отримали дублікат. Інформація про це повинна була бути розміщена в офіційній публікації про втрату у віснику держреєстратора. Незалежно від того, ким знайдений оригінал свідоцтва, він вважається вже недійсним.
  А якщо Ви тепер знову, вдруге, втратили дублікат свідоцтва, то Вам потрібно знову подати до держреєстатора такі документи: заяву про заміну свід. про держ. реєстр. юр. особи в разі втрати, копію квитанції про внесення плати за публікацію про втрату свідоцтва та копію квит. про внесення реєстр. збору. Після чого Вам мав бути виданий інший дублікат свідоцтва.
  Але у зв’язку з набранням чинності (07.05.2011) Законом України від 07.04.2011р. №3205-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та ФОП " юридичним особам та ФОП не видаються свідоцтва про державну реєстрацію та замість видачі, заміни або внесення відміток до свідоцтва про державну реєстрацію державний реєстратор видає (надсилає) юридичній особі або ФОП виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП у разі проведення державної реєстрації юридичної особи або ФОП; внесення змін до відомостей про юридичну особу або ФОП, які містяться в Єдиному державному реєстрі та/або зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру; проведення інших реєстраційних дій; звернення юридичної особи чи ФОП тощо.
  Тому ви повинні сплатити кошти за публікацію про оголошення про втрату дубліката у віснику держреєстратора та отримати виписку з єдиного державного реєстру, де буде зроблена відмітка про заміну свідоцтва у зв’язку із його втратою.
  При цьому публікація повинна бути розміщена лише в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації - видання спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації, в якому публікуються відомості з державного реєстру. А саме це є „Бюлетень державної реєстрації, який є щодекадним офіційним спеціалізованим друкованим засобом масової інформації про дані з державного реєстру юридичних осіб та фоп, розпорядником якого є Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.


  Петр
  Здравствуйте!
  Обращаюсь к Вам с таким вопросом: в декабре 2010 года я купил мобильный телефон, срок гарантии на него - 12 месяцев. Через 4 месяца работы в телефоне появились отклонения в работе - дисплей практически не функционирует (это сенсорный телефон) и появились проблемы в работе микрофона. Я обратился в сервисный центр, микрофон исправили и сказали, что устранили дефект экрана, но уже через 2 недели работы с ним стало понятно, что ремонт дисплея не проводили. В телефонном режиме начальник сервисного центра мне отказал в бесплатном ремонте экрана, а предложил только за деньги (250 грн). О замене телефона или бесплатном ремонте он вообще отказался говорить. Как мне быть в данной ситуации?
  Захист прав споживачів
  21:30 25.07.2011
  відповідь:

  В соответствии со ст.ст. 6, 14, 19 Закона Украины "О защите прав потребителей" Вы имеете право на гарантированный уровень потребления; надлежащее качество товаров (работ, услуг), торгового и других видов обслуживания; обращение в суд и другие уполномоченные государственные органы за защитой нарушенных прав. Если же Вашей вины в неисправности телефона нет, то Вы можете сначала с заявлением обратится в сервисный центр (в котором укажете на неисправности телефона, что произошли не с Вашей вины, и только после их письменного отказа обратится в Государственный комитет Украины по делам защиты прав потребителей, и это как правило, настораживает производителей. Вы, как потребитель при выявлении недостатков или фальсификации товара и течение гарантийного срока, вправе по своему выбору требовать от продавца или изготовителя: а) безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения затрат на их исправления потребителем или третьим лицом; б) замены на аналогичный товар надлежащего качества; в) соответствующего уменьшения его покупной цены; г) замены на такой же товар другой модели с соответствующим перерасчетом покупной цены и т.д. При наличии товара требование потребителя о его замене подлежит немедленному удовлетворению, а в случае необходимости проверки качества -- в течение 14 дней или по договоренности сторон. Требования потребителя, не подлежат удовлетворению, если продавец, изготовитель (предприятие, выполняющего их функции) докажут, что недостатки товара возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования товаром или его хранения.
  Потребитель имеет право участвовать в проверке качества товара лично или через своего представителя. Потребитель имеет право на проверку качества, комплектности товаров, приобретаемых товаров, демонстрацию безопасного и правильного их использования. В том случае, когда во время гарантийного срока необходимо определить причины потери качества товара, продавец обязан в трехдневный со дня получения письменного заявления от потребителя срок направить этот товар на экспертизу. Экспертиза проводится за счет продавца. При нарушении прав потребителя на предприятиях сферы торгового и иных видов обслуживания продавец (исполнитель) и работники этих предприятий несут ответственность, установленную законодательством.


  Влада
  Здравствуйте,подскажите,пожалуйста, в какую газету, принципиально ли это, подавать объявление о признании недействительности дубликата свидетельства Общественной организации? Заранее спасибо!
  Документи
  15:44 25.07.2011
  відповідь:

  Державна реєстрація громадських організацій здійснюється відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”. Таким чином, відповідно до ст.ст. 6, 22 даного закону державний реєстратор: здійснює оформлення, видачу та засвідчення юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них. Інформація про визнання недійсним дубліката свідоцтва не підлягає обов'язковому опублікуванню в спеціалізованому друкованому ЗМІ, оскільки це прямо не передбачено в переліку таких підстав, що підлягають опублікуванню. Державний реєстратор приймає рішення про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи на підставі рішення (протоколу) членів громадської організації, або рішення суду про визнання недійсним дубліката свідоцтва державної реєстрації громадської організації, наприклад при знаходженні оригіналу такого документу. Дублікат свідоцтва, яке визнано недійсним, підлягає поверненню державному реєстраторові.


  Анатолий
  Здравствуйте!
  Подскажите пожалуйста, какие документы требовать с продавца при покупке дачного участка
  1.без построек
  и
  2. с постройкой на нем (участке) в садоводческом товариществе?
  Нерухомість, будівництво
  14:29 20.07.2011
  відповідь:

  Прежде всего продавцу необходимо предъявить документ, подтверждающий его право собственности и на земельный участок, и на дом. Если домовладение расположено в населенном пункте, то это может быть договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство, зарегистрированные надлежащим образом, то есть необходимо свидетельство о регистрации права собственности на дом и такое же — на земельный участок.
  Сложнее с объектами в садовых кооперативах. До недавнего времени садовые домики можно было не регистрировать. Но с недавнего времени, в соответствии с Земельным кодексом нужно регистрировать любые строения на садовом участке.Только в этом случае сделка возможна. В любом случае, вне зависимости от того, земельный это участок в деревне или в садовом товариществе, должны быть: - кадастровый план и сведения из Комитета по земельным ресурсам о стоимости участка; - справка из сельской администрации о том, что данная недвижимость не заложена, не состоит под арестом и т. д.; - справка из налоговых органов, что за продавцом нет долгов по налогам на землю и имущество.
  И перед садовым кооперативом, если участок в нем, у продавца не должно быть никаких задолженностей, а то они вам достанутся! Кроме того, нужен акт о согласовании границ земельного участка, подписанный всеми соседями, на дом — справка БТИ и поэтажный план. А для дома в деревне еще и справка местных властей о том, что в доме никто не зарегистрирован (прописан). Также нужно обратить внимание, например, на «права третьих лиц»: нет ли «забытых» наследников или еще каких законных претендентов? Не было ли нарушений при выделении участка в товариществе или при землеотводе в сельской местности? Нет ли каких обременений — не проходит ли по участку газопровод или телефонный кабель?


  сторінка Попередня 1 ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 Наступна