Про компанію
  ЦЕНТР КОНФЛІКТОЛОГІЇ І ПРАВА
  БАГАТОПРОФІЛЬНА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ

  Телефонуйте нам: (044) 228-63-69

  Юридичні послуги від
  ЦЕНТР КОНФЛІКТОЛОГІЇ І ПРАВА

  Юридична компанія «Центр Конфліктології і Права» – це згуртований колектив професіоналів з багаторічним досвідом роботи на ринку юридичних послуг України (з 2002 року). Ми пропонуємо весь комплекс юридичних послуг як для Ваших особистих потреб, так і для Ваших бізнес-інтересів.

  ЦКП надає широкий спектр юридичних послуг фізичним особам: консультації з питань цивільного, трудового, сімейного законодавства, захист прав боржників кредитних установ, захист прав споживачів, стягнення боргів, захист інтересів клієнтів у суді в кримінальних, цивільних, адміністративних справах, складання юридичних документів (заяв, запитів, скарг та ін.), а також пропонує зручну програму абонентського сервісу «Юридична страховка» за вельми доступними цінами.

  Ми пропонуємо різноманітні послуги для юридичних осіб: правовий супровід діяльністі (абонентське обслуговування) за програмою «Юридичний щит», захист прав підприємців під час проведення перевірок контролюючими та правоохоронними органами, робота з дебіторською заборгованістю, захист інтересів підприємства в суді, проведення семінарів та тренінгів з персоналом компаній на правові теми, наприклад, з питань «зустрічі» перевірок, консультації з питань податкового, митного законодавства, складання договорів та інших документів, представницькі послуги.

  Унікальні технології, професіоналізм і багаторічний досвід роботи наших юристів і адвокатів сприяють наданню висококваліфікованих юридичних послуг і досягненню бажаного для клієнта результату з найменшими витратами. Ми завжди знаємо, що робити, і знаємо як!

  Засновник компанії
  Юридична компанія «Центр Конфліктології і Права» створена у 2002 році відомим правозахисником і фахівцем у галузі права – Ципіним Денисом Леонідовичем. Багаторічний досвід роботи, непересічна доля, активна правозахисна діяльність, професійна інтуїція та нестандартний підхід стали запорукою дієвості запропонованих ЦКП юридичних технологій.

  Мета створення
  Головною метою компанії є побудова правовими методами комфортного для людини суспільства, де принципи верховенства права, презумпції невинності, свободи особистості та гласності діють в повній мірі, забезпечують злагоду і порозуміння між всіма громадянами. Ми усвідомлюємо, що для досягнення цієї мети ще багато доведеться докласти зусиль, потрудитися, повоювати, поборотися. Саме тому твердження, яке можна прочитати на головній сторінці нашого сайту, «Конфлікти – середовище нашого існування, їх вирішення – наш спосіб життя!» – це не рекламний слоган, це ідейне гасло фахівців ЦКП. Працівники компанії живуть вирішенням справ клієнтів, пропускають їх через себе, ставляться до них як до своїх власних. Прийдіть і переконайтеся, що саме так ми ставимося до кожної справи, до кожного завдання наших клієнтів.

  Правозахисна діяльність
  Діяльність ЦКП не обмежується лише наданням правових послуг фізичним і юридичним особам. Для багатьох благодійних, громадських і політичних організацій ЦКП є партнером з правових питань, захисником їх інтересів в суді, прокуратурі, міліції.

  Крім того, фахівці ЦКП постійно займаються просвітницькою роботою, готують і розповсюджують правову інформацію, читають лекції, приймають участь в круглих столах з правових питань, проводять безкоштовні семінари і просто допомагають людям. Щодня ми безкоштовно надаємо відповіді на правові запитання відвідувачів нашого сайту в розділі "Онлайн-консультація". Ми вважаємо, що правозахисна та просвітницька діяльність у поєднанні з юридичними послугами для громадян і організацій є запорукою досягнення мети створення компанії ЦКП.

  Стандартизація і контроль якості послуг
  Якість та вчасність надання юридичних послуг – головне завдання всіх працівників компанії. Клієнт ЦКП завжди має можливість з’ясувати стан його справ, отримати інформацію та документи зручним для нього способом.
   
  Чекаємо на Вас в нашому офісі за адресою:
  м. Київ, вул. Почайнинська, 25/49, 1 поверх (прийом за попереднім записом!)
  Дзвоніть нам за телефонами:
  (044) 228-63-69
  Пишіть нам: info@ckp.kiev.ua  About the company

  CONFLICTOLOGY AND LAW CENTRE
  MULTISECTORAL LAW FIRM


  Call us: (044) 228-63-69
  Legal services from
  CONFLICTOLOGY AND LAW CENTRE

  Conflictology and law centre is well-coordinated team of human rights activists that grant legal services in Kyiv and other regions of Ukraine.

  Experts of law firm “Conflictology and law centre” will help you to solve any problem that stands in your way qualitative and in short terms. We grant different legal services: accompany commercial activities under the programme “Legal department”, protect entrepreneur’s rights during the verifications of law enforcing and controlling bodies, carry out personnel trainings for questions about “meeting” inspections, recover debts, give advices on tax and customs legislation questions, protect debtors’ rights to credit institutions, plead clients’ interests in courts in criminal, civil, administrative causes. Also offer suitable for a client programmes “Legal insurance” - urgent help in cases of emergency, “My lawyer” - twenty-four-hour legal help.

  Professionalism of our jurists and lawyers promotes mutually beneficial business teamwork, the result of which is effective contractual protection of clients. That’s all because of long-lived experience of firm’s work that promotes concession of highly qualified legal services and reaching desirable consequences with the least expenses.

  Personnel of law firm works in concord and distinctly that result into a great quantity of successful lawsuits. Besides this, for our established clients that are served by programmes “Legal department”, “Legal insurance”, “My lawyer”, we provide consumer incentive scheme.

  Work professionally, trustworthy, with preservation of confidential information.

  Promoter of a firm
  The law firm “Conflictology and law centre” established in 2001 by famous human rights activist and expert in law field - by Denis Tsypin. Long-lived experience of work, outstanding fate and life circumstances became a background for efficiency of legal technologies that “Conflictology and law centre” propose.

  The aim of creation
  The main aim of the firm is building up society comfortable for human by legal methods, where rule of law principles, presumption of innocence, personality’s liberty operate fully, ensure concord and harmony among all citizens. The main slogan of the firm is a statement that firm workers live by determination of clients’ causes. “The conflicts are our environment, their solution is our way of life!” it isn’t advertisement, it is a muse of law firm experts. Come and make sure that we treat so to every case, to every task and request of a client.

  Human rights activity
  The activity of “Conflictology and law centre” doesn’t confine itself to concession of paid legal services to natural and juridical persons. Experts of the firm constantly take part in different legal actions organized by human rights activists and politicians. “Conflictology and law centre” is a partner and defender of interests in a court for many charitable, public and political organizations.

  “Conflictology and law centre” experts constantly work at preparing and spreading legal information, delivering lectures, taking part in round tables about legal questions, conducting seminars and trainings. We think that human rights activity with the legal services for citizens and organizations is a background for achieving the aim of creation the legal firm “Conflictology and law centre”.

  Standardization and services quality control

  The main task for all firm workers is provision of quality and opportuneness of legal services. The client of “Conflictology and law centre” always has opportunity to clear up the condition of his causes, to receive information and documents with the most suitable way for him. The high-quality services are provided by professional programmes of accountability of lawyers’ businesses and working hours that can grant for a client the high professional level of work.

  “Conflictology and law centre” always waits for you!


  Office: Pochayninska street, 25/49, Kyiv city;
  tel. +38 (044) 228-63-69
  E-mail: info@ckp.kiev.ua