Архів консультацій

  Ольга
  Добрий день. Я працюю в державній медичній установі сестрою медичною в відділенні ультразвукової діагностики (УЗД). Моя основна робота полягає в заповненні бланку обстеження пацієнта, який виконує лікар. Прийом пацієнтів відбувається в форматі живої черги. Людей зазвичай дуже багато, кожне обстеження в середньому займає 15-20 хвилин, люди чекають своєї черги по декілька годин (іноді 4-5). Часто трапляються сварки, пацієнти грублять медичному персоналу, кричать на робітників, ведуть себе вкрай некорректно. Останній випадок - на мене була написана керівництву скарга та звинувачення в грубості пацієнтові. Я вважаю, що вела себе с пацієнтом корректно, але не згодилась пропустити його поза чергою. Пацієнт до того ж вів себе грубо, кричав на мене, демонстрував неприйнятну поведінку. Як висновок, з мене знята місячна премія. Питання: як я маю поводити себе в цій конкретній ситуації, щоб відстояти свої інтересі. Як я маю себе поводити у випадку неприйнятної поведінки пацієнтами в цілому. Чи існують якість заходи захисту працівника в разі виникнення конфлікту медпрацівник-пацієнт? Дякую за приділений час.
  Трудове право
  15:28 08.02.2018
  відповідь:

  Добрий день, Ольга!
  Обов'язковим первинним органом по розгляду трудових спорів є комісія по трудових зборах (ст. 224 КЗпП). Тож вона повинна функціонувати у Вашій медичній установі.
  Відповідно до ст. 225 КЗпП працівник може звернутися до комісії по трудових спорах із заявою у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати - без обмеження будь-яким строком. Заява працівника, що надійшла до комісії, підлягає обов'язковій реєстрації.
  Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним органу. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника при розгляді спору від його імені може виступати представник профспілкового органу або за вибором працівника інша особа, в тому числі адвокат.
  Комісія по трудових спорах має право викликати на засідання свідків, доручати спеціалістам проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок, вимагати від власника або уповноваженого ним органу необхідні розрахунки та документи.
  Працівник і власник або уповноважений ним орган мають право заявити мотивований відвід будь-якому члену комісії. Питання про відвід вирішується більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Член комісії, якому заявлено відвід, не бере участі у вирішенні питання про відвід. На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою або його заступником і секретарем (ст. 226 КЗпП).
  Відповідно до ст. 228 КЗпП у разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах працівник чи власник або уповноважений ним орган можуть оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення їм виписки з протоколу засідання комісії чи його копії.
  Питання поведінки з клієнтами не є правовим та належить до медичної етики.
  За правовою допомогою звертайтесь до нас за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф. 74 або за телефоном (044) 228 63 69. Будемо раді Вам допомогти!


  Оксана
  з 2006-2009 роки була у декретній відпустці,отрим ала всі виплати на дитину,а тепер як виявилося в базі немає даних про мою відпустку, 3 роки пенсійного стажу пропало,ніде не числиться,що мені робити,щоб відновити ці дані,бо 3 роки стажу,це не мало??
  Соціальне право, пенсії, допомоги, пільги
  22:52 07.02.2018
  відповідь:

  Вітаємо! Оксано, згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", який набрав чинності 01.01.2004 р., страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, і обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.
  Загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають, зокрема, особи, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Страхувальниками таких осіб є підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують допомогу.
  Час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, зараховується до страхового стажу за умови отримання відповідної допомоги (за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку).
  У разі виникнення додаткових питань звертайтесь до нас за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф. 74 або за телефоном (044) 228 63 69. Будемо раді Вам допомогти!


  Алла
  Доброго дня. З 1992 року працювала вчителем. У 2006 році переведена на посаду методиста в управління освіти, а за сумісництвом продовжую працювати в школі (щороку тижневе навантаження 7 і більше годин). Скільки років маю педагогічного стажу і чи маю право вийти на пенсію за вислугою років
  Соціальне право, пенсії, допомоги, пільги
  12:15 07.02.2018
  відповідь:

  Пані Алло, відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» право на пенсію за вислугу років визначається з урахуванням наявного відповідного стажу роботи та віку особи.
  Для визначення такого права у Вашому індивідуальному випадку звертайтесь до нас за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф. 74. Перелік необхідних документів можете отримати за телефоном (044) 228 63 69. Будемо раді Вам допомогти!


  Галина
  Доброго дня. Підкажіть будь ласка чи маю я право вийти на пенсію у 55 років. Стаж роботи 37 років машиністом козлового крану висота якого 25 метрів. Дякую
  Соціальне право, пенсії, допомоги, пільги
  09:40 07.02.2018
  відповідь:

  Вітаємо Вас! Галино, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.
  Для визначення Вашого права на пенсію за віком на пільгових умовах звертайтесь до нас за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф. 74. Перелік необхідних документів у Вашому індивідуальному випадку можете отримати за телефоном (044) 228 63 69. Будемо раді Вам допомогти!


  Ярослав
  Я навчався в коледжі та університеті на бюджетній формі. Для підрахунку трудового стажу чи потрібні записи в трудовій книжці?
  Соціальне право, пенсії, допомоги, пільги
  11:57 06.02.2018
  відповідь:

  Добрий день! Ярославе, відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній час навчання навчання у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі визначається та підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання, окремих його етапів.
  Згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників до трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів записи про час навчання особи.
  У разі виникнення додаткових питань щодо порядку розрахунку стажу звертайтесь до нас за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф. 74 або за телефоном (044) 228 63 69. Будемо раді Вам допомогти


  Світлана
  Я народилася 16 липня 1960 року. Журналіст. Років 15 платила як прирівняна до державних службовців додатковий податок до загального податку. Коли я маю вийти на пенсію і чи буде до моєї пенсії гарахована додаткова сума з того додаткового податку, який я платила?
  Соціальне право, пенсії, допомоги, пільги
  11:42 05.02.2018
  відповідь:

  Світлано, вітаємо Вас! Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» та Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» на одержання пенсії державних службовців мають право, зокрема, жінки, які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року та досягли пенсійного віку - 59 років, за наявності не менше 30 років страхового стажу, у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку.
  Пенсія державним службовцям призначається у відсотковому розмірі від суми їх заробітної плати. Додаткових виплат від сплаченого «додаткового податку» діючим на даний момент законодавством не передбачено.
  У разі виникнення додаткових питань звертайтесь до нас за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф. 74 або за телефоном (044) 228 63 69. Будемо раді Вам допомогти!


  Оксана
  Добрий день. Я маю право виходу на пенсію після 50 років як мати дитини-інваліда, інвалідність якої встановлено до 6-річного віку. Я маю стаж більше 20 років. У мене виникло таке питання: чи залежить розмір такої пенсії від розміру заробітної плати? Чи пенсія буде мінімальна і не залежатиме від заробітної плати, що я отримую.
  Соціальне право, пенсії, допомоги, пільги
  11:31 05.02.2018
  відповідь:

  Вітаємо! Оксано, розмір пенсії за віком, зокрема, матерям осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до 6-річного віку,визначається за нормами Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”. Тобто, він залежить від наявного страхового стажу та заробітку особи на день звернення за призначенням такої пенсії із відповідною заявою.
  У разі виникнення додаткових питань щодо порядку подання документів та розрахунку розміру пенсії звертайтесь до нас за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф. 74 або за телефоном (044) 228 63 69. Будемо раді Вам допомогти!


  Наташа
  Добрий вечір.у липні 2017 року ми купили планшет у листопаді здали на ремонт тому що став не бачити сімкарту.Гарантія 1 рік .але сказали що ремонт не по гарантії так як це по нашій вині.Сказали що строк ремонту до місяця , а вже іде 4 місяць.Що робити в такій ситуації?
  Захист прав споживачів
  20:49 01.02.2018
  відповідь:

  Добрий день, Наталя!
  Те що недолік товару виник з вашої вини, продавець/виробник повинен підтвердити висновком експертизи.
  Відповідно до ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів" споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим.
  У разі коли виконавець не може виконати (прострочує виконання) роботу (надання послуги) згідно з договором, за кожний день (кожну годину, якщо тривалість виконання визначено у годинах) прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі трьох відсотків вартості роботи (послуги), якщо інше не передбачено законодавством. У разі коли вартість роботи (послуги) не визначено, виконавець сплачує споживачеві неустойку в розмірі трьох відсотків загальної вартості замовлення.
  Напишіть письмову вимогу завершити ремонт в найкоротший строк та сплатити Вам неустоуку.
  У разі відмови напишіть письмову скаргу на ім’я керівника до головного офісу продавця, в якій викладіть свої вимоги. Всі Ваші скарги варто друкувати в двох примірниках та подавати нарочно або рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При нарочному поданні на одному із примірників Вам мають поставити штамп про отримання. Ви його зберігаєте у себе як доказ подання. У випадку незадоволення Ваших вимог продавцем, звертайтесь до суду із позовною заявою про захист прав споживача. За правовою допомогою звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф. 74 або за телефоном 044 228 6369. Будемо раді допомогти!  Олена
  Доброго дня! Мій телефон Самсунг перебуває на гарантії, почали виникати проблеми з екраном. Здала в ремонт в офіційний сервісний центр в м.Житомирі. Телефон повернули через тиждень, сказавши, що діагностика проблеми не виявила, але телефон було перепрошито. Через день користування і надалі проблема знов почала з'являтись, фактично телефон був в такому ж стані, як і до ремонта. Перепрошивка лише відстрочила проблему на короткий час.
  Я знову принесла телефон до того ж сервісного центру, написавши завяву-претензію, де було описано проблему з екраном історію попереднього марного "ремонту". Телефон прийняли, видали квитанцію належного зразка. Коли я зателефонувала через тиждень в сервісний центр з запитом про стан телефону і результати ремонту, мені повідомили, що на телефоні виявили скол і тому він не підлягає ремонту за гарантією. Ніякого сколу в момент здачі в сервісний центр не було! Про це свідчить квитанція, де було вказано лише потертості та подряпини, що не завадило їм прийняти телефон як такий, що підлягає гарантійному ремонту. Цей скол міг з'явитись тільки в процессі ремонту або необережному зберіганні в сервісному центрі тощо.
  Телефон я не забрала. Як мені правильно вчинити в такому випадку? Які мої права?
  Захист прав споживачів
  20:06 01.02.2018
  відповідь:

  Доброго дня, Олено!
  Частиною 1 статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачено: «У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати: 1) пропорційного зменшення ціни; 2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника: 1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; 2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар».
  Вказані вимоги пред'являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача. Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених частиною першою цієї статті, а в разі її невиконання заявити іншу вимогу.
  Той факт що недолік товару виник з вашої вини, продавець/виробник повинен підтвердити висновком експертизи. Оскільки при прийнятті працівники сервісного центру перевірили телефон на наявність недоліків, що могли виникнути з вини покупця, та прийняли його на гарантійний ремонт, вони не можуть посилатись на недоліки, які не зазначені в квитанції. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника. Зверніться до продавця з усною вимогою про ремонт / заміну товару, або повернення сплаченої за товар грошової суми. У разі відмови при усному зверненні, напишіть письмову скаргу на ім’я керівника до головного офісу продавця, в якій викладіть свої вимоги. Всі Ваші скарги варто друкувати в двох примірниках та подавати нарочно або рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При нарочному поданні на одному із примірників Вам мають поставити штамп про отримання. Ви його зберігаєте у себе як доказ подання. У випадку незадоволення Ваших вимог продавцем, звертайтесь до суду із позовною заявою про захист прав споживача. За правовою допомогою звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф. 74 або за телефоном 044 228 6369. Будемо раді допомогти!


  Наталія
  Чи виноситься догана працівнику, який був відсутній на робочому місці 30 хв без поважної причини.
  Трудове право
  19:06 01.02.2018
  відповідь:

  Добрий день, Наталія!
  Догана може застосовуватися до працівника за порушення правил трудової дисципліни, установлених Правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним або трудовим договором, у деяких випадках — посадовою інструкцією працівника.
  В законодавстві немає обмежень у застосуванні доган. Якщо правилами внутрішнього розпорядку на вашому підприємстві передбачений обов'язок перебувати на робочому місці визначену кількість годин, яку працівник недотримав, такий працівник може бути притгянений до такого виду відповідальності як догана.


  сторінка Попередня 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 403 Наступна