Статті


  2013-06-21 Земельний інспектор. Не чекали?!21.06.2013

  Дещо непомітно для широкого загалу 13 квітня 2011 року Президент України В.Ф. Янукович підписав наказ про створення Державної інспекції сільського господарства України. На перший погляд подія рядова, але насправді вперше держава створили спеціальний орган, який наділений реальними повноваженнями для реалізації основних принципів раціонального використання та охорони земельних ресурсів, які є фундаментом державної ідеології та ефективної земельної політики.

  В Законі України «Про охорону земель» від 19 червня 2003 року чітко визначено, що власники землі та землекористувачі, суб’єкти земельних прав зобов’язані ефективно використовувати землю за цільовим призначенням, застосовувати природоохоронні технології виробництва, підвищувати родючість землі, не допускати погіршення екологічної ситуації на території внаслідок виробничо-господарської діяльності. Державна інспекція сільського господарства України (Держсільгоспінспекція України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, входить до системи органів виконавчої влади. Держсільгоспінспекція України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи – державні інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах.

  Земельні інспектори мають право:
  • безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку земельні ділянки, перевіряти документи щодо використання та охорони земель;
  • давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) з питань використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства України про охорону земель відповідно до їх повноважень, а також про зобов'язання приведення земельної ділянки у попередній стан у випадках, установлених законом, за рахунок особи, яка вчинила відповідне правопорушення, з відшкодуванням завданих власнику земельної ділянки збитків;
  • складати акти перевірок чи протоколи про адміністративні правопорушення;
  • у разі неможливості встановлення особи правопорушника земельного законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти його до міліції чи до приміщення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради для встановлення особи порушника та складення протоколу про адміністративне правопорушення;
  • викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень з питань, пов'язаних з порушенням земельного законодавства України;
  • передавати до органів прокуратури, органів досудового розслідування акти перевірок та інші матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення;
  • проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням земельного законодавства України;
  • звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання позову до суду щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився.

  Зрозуміло, що такі повноваження, надані земельним інспекторам, є реальними важелями впливу на землекористувачів та землевласників. Минули часи, коли суми штрафів за порушення в сфері землекористування не лякали своїми розмірами – зараз вони можуть сягати десятків тисяч гривень. Але це дрібниці у порівнянні з додатковими нарахуваннями податківців або викликом в прокуратуру стосовно порушеної кримінальної справи проти власника або землекористувача… Крім того, можливі інші неприємні наслідки, передбачені Порядком оформлення, вручення (надсилання) приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства: «При повторному невиконанні припису особою, яка вчинила порушення земельного законодавства, та при вжитті до неї усіх можливих заходів адміністративного впливу інспекційний орган вносить клопотання до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (за місцезнаходженням земельної ділянки, на якій вчинено порушення) для розгляду питання про припинення права користування земельною ділянкою, яка використовується з порушенням вимог земельного законодавства, та інформує про це відповідний орган прокуратури.» А тому доцільно докласти зусиль, щоб привести земельні відносини у відповідність до вимог чинного законодавства, завчасно звернувшись до спеціалістів. І тим більш, допомога спеціалістів необхідна, коли земельний інспектор вже на порозі.

  «Центр Конфліктології і Права» багато років займається питаннями захисту прав землекористувачів: ми вміємо ефективно захищати, маємо досвід законного мирного врегулювання, а також судового оскарження дій чи бездіяльності інспекторів, маємо всі необхідні напрацювання, що дозволяють землевласнику якомога швидше і з мінімальними втратами виправити порушення законодавства у сфері землекористування і мати спокій і впевненість щодо своєї земельної ділянки.

  «Центр Конфліктології і Права» надає всебічну правову та консультаційну підтримку землевласникам, землекористувачам, забудовникам і пропонує наступні послуги:
   
  • Представництво і захист прав власників земельних ділянок і землекористувачів у відносинах з Державною інспекцією сільського господарства України.
  • Оскарження актів і приписів інспектора Державної інспекції сільського господарства України.
  • Оформлення документів та технічної документації відповідно до вимог законодавства з земельних питань.
  • Представництво і захист прав власників земельних ділянок, землекористувачів, забудовників у відносинах з Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю України.

  Вартість послуг ЦКП залежить від розміру земельної ділянки, її місцезнаходження, складності та кількості виявлених порушень, інших чинників. Але у будь-якому разі наш досвід у вирішенні питань землекористування буде запорукою досягнення швидкого і оптимального результату для нашого клієнта з найменшими витратами.