Статті


  2014-12-16 Пам'ятка щодо договірної роботи на підприємстві в кінці року16.12.2014

  1. Якщо ви хочете продовжити договір, за яким закінчується строк його чинності, спершу загляньте до його умов щодо строків чинності. Багато довгострокових договорів часто містять умову про їх «автоматичне» продовження на новий строк. Наприклад, у договорі може бути фраза приблизно такого змісту: «За відсутності заперечення обох сторін договору договір уважається продовженим на новий строк...». У цьому випадку для продовження договору на новий строк жодних додаткових документів складати не потрібно.
  Якщо ж у договорі немає жодних умов щодо порядку його продовження або ж зазначено, що договір може бути продовжено сторонами на новий строк, то для його продовження необхідно буде скласти додаткову угоду до договору. Пам`ятайте, що додаткові угоди до договору складаються в тій самій формі, що й основний договір. Тому якщо, наприклад, ваш договір було посвідчено в нотаріуса, то й додаткову угоду до нього теж доведеться посвідчувати нотаріально.
  Не забудьте зазначити в додатковій угоді дату її складання, а також до якого договору її складено.


  2. Якщо вам необхідно розірвати договір достроково (до закінчення строку його чинності). Як правило, зробити це можна за взаємною згодою сторін цього договору (ст. 604, 651 Цивільного кодексу, далі – ЦК). Якщо згоди з вашим контрагентом щодо дострокового розірвання договору досягнуто, не забудьте оформити його відповідними документами – додатковою угодою про дострокове розірвання договору або ж обміняйтеся листами, підписаними уповноваженими представниками сторін.
  У деяких випадках договір може бути розірвано достроково та без наявності взаємної згоди сторін договору. Ці випадки прямо передбачені законодавством. Наприклад, якщо за договором оренди орендар не сплачує орендної плати понад три місяці підряд (у разі щомісячної оплати орендних платежів), як це передбачено ст. 782 ЦК, орендодавець має право відмовитися від договору оренди. Такий договір вважатиметься розірваним із моменту отримання орендарем відповідного повідомлення від орендодавця.


  3. Якщо є необхідність змінити деякі умови чинного договору. За загальним правилом і тут необхідна згода сторін на коригування умов договору (ст. 651 ЦК). Проте цією самою статтею ЦК передбачено, що така згода необхідна, якщо інше не передбачено умовами договору. Тому спершу вивчіть уважно умови вашого договору. Якщо згідно з ними у вас є право в односторонньому порядку змінювати умови договору, то для такої зміни достатньо буде письмово повідомити про зміну умов договору вашого контрагента.
  Якщо ж про зміну умов договору нічого не сказано, то змінити договір можна буде шляхом складання відповідної додаткової угоди до договору.

  Джерело: balance.ua