Статті


  2014-12-04 Поради юриста: застосування податкової соціальної пільги04.12.2014

  Юрист Юридичної компанії “Центр Конфліктології і Права” Тетяна Головата тлумачить поняття податкової соціальної пільги та роз`яснює, хто має на неї право та як вона розраховується.

   

  Що таке податкова соціальна пільга?

  Приписами ст. 169 Податкового кодексу України передбачено визначення податкової соціальної пільги та зазначено, що це сума, на яку платник податку на доходи фізичних осіб має право зменшити свій загальний місячний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати від одного роботодавця.

  ПСП застосовується до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування соцпільги згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги.

  До прикладу візьмемо наступну ситуацію. Працівник отримує заробітну плату розміром 2 тис. гривень на місяць. Із урахуванням того, що розмір єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ), який отримується із заробітної плати стовновить 3,6%, то загальний місячний оподатковуваний дохід працівника розраховується наступним чином: 2 000,00– (2 000,00*3,6%) = 1928,00 гривень.

  Отже, із суми 1928,00 грн. працівник має поділитися з державою 15% податку на доходи фізосіб. А якщо працівник має право на застосування ПСП,  він може зменшити суму до 1928,00 грн.,  завдяки чому заплатити менше ПДФО.

   

  Хто має право на застосування податкової соціальної пільги?

  Законодавство врегулювало це питання ст. 169.4.1, в якій зазначено, що ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

  При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього питання, та відповідної кількості дітей.

  Для розрахунку розміру граничного доходу для застосування ПСП на 2014 рік , слід визначити розмір прожиткового мінімуму на грудень 2014 року, який відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік» становить 1301 грн.

  Таким чином, розмір граничного доходу складає 1301,00 * 1,4 = 1821,4 та округливши, отримуємо 1830 грн.

  Отже, на застосування ПСП має право кожен працівник, який отримує заробітну плату не більше 1830,00 грн.

  Важливим є зазначити, що для платників податку на доходи фізичних осіб, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років або є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем), опікуном, піклувальником або утримує дитину-інваліда, граничний розмір доходу визначається як добуток суми граничного розміру доходу та відповідної кількості дітей.

   

  Які розміри податкової соціальної пільги бувають?

  Розмір ПСП становить 50% від суми прожиткового мінімуму, встановленого на 01 січня звітного податкового року.

  Згідно Прикінцевих положень до Податкового кодексу України з 01 січня 2015 року, розмір податкової соціальної пільги буде становити 100% суми прожиткового мінімуму.

  Зробимо розрахунок податкової соціальної пільги на грудень 2014 року: 1301,00 * 50% = 650, 5 грн.

  Сума 650, 5 грн. (на грудень 2014 рік) є податковою соціальної пільгою у розмірі 100%. Окремі категорії платників податку на доходи фізичних осіб визначені Податковим кодексом України, мають право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150% та 200%.

   

  Як розраховується податкова соціальна пільга?

  І найважче питання для пересічного громадянина: на яку податкову соціальну пільгу він може розраховувати?

  До прикладу візьмемо заробітну плату працівника в розмірі 1500 гривень. Він має право на застосування ПСП, оскільки його заробітна плата не перевищує граничний розмір доходу. Розрахуємо, скільки працівник отримає на руки із застосуванням пільги та без неї.

  Для початку зробимо розрахунок без застосування податкової соціальної пільги.

  Передусім, отримаємо ЄСВ: 1 500,00 – (1 500,00 * 3,6%) = 1446 гривень. Після цього отримаємо податок на доходи фізосіб: 1446– (1446 * 15%) = 1 229,1. Саме цю суму працівник отримає на руки.

  Тепер зробимо розрахунок із застосуванням податкової соціальної пільги.

  Отримаємо ЄСВ: 1 500,00 – (1 500,00 * 3,6%) = 1446 гривень. Зменшуємо базу оподаткування на суму пільги: 1446 – 650, 5 = 795,5. Отримаємо ПДФО: 1446– (795,5* 15%) = 1 253,2 –119,33= 1133,87. Цю суму працівник отримає на руки.

  Таким чином, сума заробітної плати, яку працівник отримає на руки, завдяки застосуванню ПСП (1133,87 грн.-1229,1 грн.) збільшиться на 95,23 грн.

   

  Знаючи, де шукати та як розраховувати розмір соцпільги, ви можете скористатися своїм законним правом та отримати додаткові кошти до заробітної плати. За наявності бажання, але відсутності можливості самостійно розрахувати розмір податкової соціальної пільги, ви можете звернутися до фахівця, який нерідко знаходиться на відстані одного телефонного дзвінка.