Юридична страховка > Фізичним особам > Правила надання послуг для фізичних осіб

  Для перегляду документа використовуйте клавіші прокрутки
   
   
  «ЗАТВЕРДЖУЮ»

  Директор ТОВ «Центр Конфліктології і Права»

  Мітітел Р.В.
  Додаток №2
  до Договору про надання послуг
  №245-юс від 01.06.2011
  на умовах публічної оферти
  (зі змінами та доповненнями від 18.12.2012)
   
  ПРАВИЛА
  НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ АБОНЕНТСЬКОГО СЕРВІСУ
  «ЮРИДИЧНА СТРАХОВКА»

  1. Загальні положення.
  Ці Правила визначають порядок, строки та обсяг послуг, що надаються Повіреним — ТОВ «Центр Конфліктології і Права» (надалі — ЦКП) Довірителю (надалі — Клієнту), який приєднався до Договору про надання послуг №245-юс від 01 червня 2011 року на умовах публічної оферти (зі змінами та доповненнями) (надалі — Договір).

  2. Порядок приєднання до Договору.

  2.1. Клієнт власноруч має підписати заяву про приєднання до публічного Договору (надалі — Заява).
  2.2. В Заяві, яка оформлюється уповноваженою особою ЦКП, має бути зазначено, які саме Послуги обрав Клієнт, за допомогою позначок навпроти відповідної Послуги, позначок навпроти інших суттєвих даних, що містяться в Заяві, а також зазначено термін дії Договору між Клієнтом та ЦКП.
  2.3. Якщо Клієнт протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати підписання Заяви не вніс абонентську плату, це сприймається ЦКП як відмова Клієнта від укладання договору. Якщо Клієнт після закінчення зазначеного терміну має намір укласти Договір, він повинен заповнити та підписати нову Заяву.
  2.4. Після підписання Клієнтом Заяви та внесення ним абонентської плати Клієнт має право отримати Клієнтську картку.
  3. Обсяг та строки надання основних послуг.
  3.1. Послуга «Гаряча лінія».
  3.1.1. Метою звернення Клієнта є термінова потреба в отриманні інформації про його права та алгоритм юридично значущих дій у критичній ситуації.
  3.1.2. Термінова правова допомога Клієнту надається спеціалістом ЦКП шляхом телефонної розмови. Послуга надається цілодобово.
  3.1.3. Консультація надається спеціалістом ЦКП негайно після звернення Клієнта, а у разі надзвичайної складності питання — протягом трьох годин з моменту звернення.
  3.1.4. У разі очевидної необхідності або за проханням Клієнта оператор або спеціаліст ЦКП може викликати екстрені служби або повідомити родичів Клієнта щодо критичної ситуації.
  3.1.5. Предметом консультацій в межах зазначеної Послуги не можуть бути питання Клієнта, які не потребують негайного вирішення або не стосуються критичної ситуації, а також які потребують вивчення документів або стосуються господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, який має відношення до Клієнта.
  3.1.6. За потребою Клієнта спеціаліст ЦКП може надати за додаткову оплату консультаційні послуги з правових питань, які не є предметом консультацій згідно з п. 3.1.5. Правил. Клієнт має сплатити ЦКП вартість цієї додаткової послуги протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати її надання. У разі прострочення ЦКП має право призупинити надання Клієнту основних Послуг за Договором до моменту оплати.
  3.2. Послуга «Захист».
  3.2.1. Метою звернення є потреба Клієнта в правовому захисті під час його затримання працівниками міліції з будь-яких причин або виклику на допит (до отримання Клієнтом статусу підозрюваного чи обвинуваченого).
  3.2.2. Правовий захист полягає у консультації Клієнта за допомогою телефонного зв’язку та/або виїзді спеціаліста ЦКП на місце затримання або утримання Клієнта, вивченні підстав затримання Клієнта, з’ясуванні законності дій працівників міліції під час затримання, а також особиста консультація Клієнта з питань кримінального чи адміністративного законодавства, надання алгоритму юридично значущих дій.
  3.2.3. Участь спеціаліста під час провадження слідчих дій з приводу захисту прав Клієнта в статусі підозрюваного або обвинуваченого є додатковою послугою.
  3.2.4. Якщо Клієнт звертався в межах цієї послуги більше двох разів протягом одного календарного місяця, кожне наступне звернення протягом цього ж місяця є додаткової послугою.
  3.3. Послуга «Споживач».
  3.3.1. Метою звернення є потреба Клієнта в отриманні інформації з питань прав споживачів, правовому захисті у разі їх порушення.
  3.3.2. Надання правової інформації із зазначених питань може відбуватися шляхом консультації Клієнта спеціалістом ЦКП за допомогою телефонного зв’язку, сервісу Skype або електронної пошти.
  3.3.3. Правовий захист полягає у наданні алгоритму юридично значущих дій, допомозі у спілкуванні з представниками продавця (виконавця послуг), роз’ясненні прав та обов’язків сторін, а також складанні скарг від імені Клієнта до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування з питань захисту прав споживачів або позову в суд.
  3.3.4. Виїзд спеціаліста ЦКП та його участь в розгляді скарги або в суді є додатковими послугами.
  3.4. Послуга «За кермом».
  3.4.1. Метою звернення є потреба Клієнта в захисті його прав, отриманні правової інформації з питань, що виникають під час управління транспортним засобом або при участі Клієнта в дорожньо-транспортної пригоді.
  3.4.2. Надання правової інформації із зазначених питань може відбуватися шляхом консультації Клієнта спеціалістом ЦКП за допомогою телефонного зв’язку, сервісу Skype або електронної пошти.
  3.4.3. Правовий захист полягає в участі спеціаліста ЦКП під час оформлення документів ДТП, оскарженні протоколів про адміністративний проступок чи постанови про притягнення Клієнта до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
  3.4.4. Виїзд спеціаліста ЦКП на місце дорожньо-транспортної пригоди відбувається за умови згоди клієнта на додаткову оплату транспортних витрат у розмірі 150 грн.
  3.4.5. Участь спеціаліста ЦКП під час розгляду адміністративної справи в суді є додатковою послугою.
  3.4.6. Якщо Клієнт звертався більше двох разів протягом одного календарного місяця щодо оскарження дій чи рішень працівників ДАІ МВС України, кожне наступне звернення протягом цього ж місяця є додаткової послугою.
  3.5. Послуга «Робота».
  3.5.1. Метою звернення є потреба Клієнта в отриманні інформації з питань трудового законодавства, правовому захисті у разі порушення його прав роботодавцем.
  3.5.2. Надання правової інформації із зазначених питань може відбуватися шляхом консультації Клієнта спеціалістом ЦКП за допомогою телефонного зв’язку, сервісу Skype або електронної пошти.
  3.5.3. Правовий захист полягає у наданні алгоритму юридично значущих дій, допомозі у спілкуванні з представниками роботодавця, роз’ясненні прав та обов’язків сторін, а також оскарженні дій роботодавця в контролюючих ці питання органах державної влади чи громадських об’єднаннях або в суді.
  3.5.4. Виїзд спеціаліста ЦКП та його участь у суді або при розгляді скарги в інших інстанціях є додатковими послугами.
  3.6. Послуга «Житло».
  3.6.1. Метою звернення є потреба Клієнта в отриманні інформації з питань житлового законодавства, захисті прав Клієнта у разі їх порушення підприємствами, що надають комунальні послуги, або у разі спору з орендодавцем чи орендарем Клієнта.
  3.6.2. Надання правової інформації із зазначених питань може відбуватися шляхом консультації Клієнта спеціалістом ЦКП за допомогою телефонного зв’язку, сервісу Skype або електронної пошти.
  3.6.3. Правовий захист полягає у наданні алгоритму юридично значущих дій, допомозі у спілкуванні з офіційними представниками комунальних служб, орендарем чи орендодавцем, роз’ясненні прав та обов’язків сторін, а також оскарженні дій підприємств, що надають комунальні послуги, в контролюючих ці питання органах державної влади чи громадських об’єднаннях або в суді.
  3.6.4. Виїзд спеціаліста ЦКП та його участь у суді або при розгляді скарги в інших інстанціях є додатковими послугами.
  3.7. Послуга «Сім’я».
  3.7.1. Метою звернення є потреба Клієнта в отриманні правової інформації з питань сімейного законодавства, правовому захисті в разі порушення прав Клієнта у цій сфері.
  3.7.2. Надання правової інформації із зазначених питань може відбуватися шляхом консультації Клієнта спеціалістом ЦКП за допомогою телефонного зв’язку, сервісу Skype або електронної пошти.
  3.7.3. Правовий захист полягає у наданні алгоритму юридично значущих дій, консультацій з приводу немайнових питань подружжя, допомозі у спілкуванні з представниками органів опіки і піклування, роз’ясненні прав та обов’язків сторін, а також участь спеціаліста ЦКП в суді під час розгляду позовних заяв щодо сімейних відносин немайнового характеру.
  3.7.4. Виїзд спеціаліста ЦКП та його участь у судовому процесі з майнових питань є додатковими послугами.
  3.8. Послуга «Приват».
  3.8.1. Метою звернення є потреба Клієнта в отриманні правової інформації з питань особистих немайнових прав, зокрема з питань права на життя, права на охорону здоров'я, права на безпечне для життя і здоров'я довкілля, права на свободу та особисту недоторканність, права на недоторканність особистого та сімейного життя, права на повагу до гідності та честі, права на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, права на недоторканність житла, права на вільний вибір місця проживання та на свободу пересування, права на свободу літературної, художньої, наукової та технічної творчості, права на свободу совісті тощо. Наведений перелік особистих немайнових прав не є вичерпним і визначається цивільним законодавством.
  3.8.2. Надання правової інформації із зазначених питань може відбуватися шляхом особистої консультації Клієнта спеціалістом ЦКП за допомогою телефонного зв’язку, сервісу Skype або електронної пошти.
  3.9. Послуга «Медіація».
  3.9.1. Метою звернення є потреба Клієнта в досудовому врегулюванні спору з опонентом або потреба у примиренні обвинуваченого з потерпілим. Обов’язковою умовою надання послуги є наявність загрози та/або перспективи вирішення цього конфлікту в судовому порядку не на користь Клієнта.
  3.9.2. Врегулювання конфлікту за допомогою спеціаліста ЦКП відбувається шляхом аналізу ситуації та налагодження процесу комунікації задля знаходження сторонами варіанту рішення, який би задовольняв інтереси та потреби усіх учасників конфлікту. Послуга надається Клієнтам у відділеннях ЦКП.
  3.9.3. Надання послуги передбачає дві години роботи спеціаліста на врегулювання одного конфлікту (без врахування підготовчих дій).
  3.9.4. Виїзд спеціаліста ЦКП і робота понад встановленого п. 3.9.3 ліміту часу є додатковими послугами.

  3.10. Умови надання послуг.
  3.10.1. Зазначені в цих Правилах основні послуги не надаються Клієнту у випадку, якщо обставини, які стали причиною звернення, потребували вирішення до підписання Клієнтом Заяви або на момент підписання Заяви вже стали предметом дослідження та вирішення в міліції, прокуратурі, суді або інших державних установах.
  3.10.2. Спеціаліст ЦКП має право відмовитися від надання послуг, якщо Клієнт не надав достатньо інформації щодо обставин, які потребують вирішення, або не надав відповідні необхідні документи.
  3.10.3. Спеціаліст ЦКП має право відмовитися від надання послуг, якщо він має підозру, що Клієнт знаходиться у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
  3.10.4. Клієнт не має права передавати свою Клієнтську картку третім особам. Використання номеру Клієнтської картки третіми особами задля отримання послуг за Договором забороняється.

  4. Порядок надання послуг.
  4.1. Для отримання усних консультацій Клієнт має зателефонувати за номерами, зазначеними на Клієнтській картці, та відповісти на запитання оператора, необхідні для ідентифікації Клієнта, зокрема: номер картки, прізвище, ім’я, по-батькові Клієнта, номер контактного телефону тощо.
  4.2. Усні консультації за допомогою сервісу Skype надаються лише в робочий час (понеділок — п’ятниця з 9:00 до 18:00). Для отримання першої консультації Клієнт має надіслати запит на адресу, зазначену на Клієнтській картці. При встановленні зв’язку Клієнт має відповісти на запитання, необхідні для його ідентифікації.
  4.3. Усні консультації з питань, які не потребують термінового вирішення, надаються виключно у робочий час.
  4.4. Час надання звичайної усної консультації Клієнта в межах абонентського сервісу «Юридична страховка» не повинен перевищувати 15 хвилин з приводу одного питання. У виняткових випадках цей час може бути продовжено, але не більш ніж до 30 хвилин. Повторне звернення з цього ж питання може відбуватись не раніше наступного дня.
  4.5. Для отримання письмової консультації Клієнт має направити свій запит виключно з електронної скриньки, адресу якої Клієнт зазначив у Заяві, на адресу ЦКП, яка вказана на Клієнтській картці. У запиті Клієнт має зазначити свої прізвище, ім’я, по-батькові, номер контактного телефону, чітко викласти обставини, що стали причиною звернення, та поставити запитання. Відповідь надається електронною поштою; роздруківка на паперових носіях, а також поштова розсилка не передбачені.
  4.6. Для складання скарги та/або заяви Клієнт має надати спеціалісту ЦКП детальні пояснення та всі необхідні документи. Складений документ надсилається Клієнту електронною поштою або може бути особисто отриманий Клієнтом на паперовому носії у відділеннях ЦКП.
  4.7. Особистий прийом Клієнтів в межах надання послуги «Медіація» або при наданні додаткових послуг здійснюється за попереднім записом за телефонами, зазначеними на Клієнтській картці.
  4.8. Виїзд спеціаліста ЦКП в межах надання послуг «Захист» та «За кермом» здійснюється в адміністративних межах населених пунктів, де знаходяться офіційні відділення ЦКП. Виїзд спеціаліста ЦКП за межі цих населених пунктів є додатковою послугою і здійснюється за згодою сторін.
  4.9. Підписуючи Заяву, Клієнт надає згоду на запис усіх телефонних розмов з Клієнтом з приводу надання послуг за Договором. Аудіозаписи зберігаються на цифрових носіях впродовж одного календарного року, та їх копії можуть бути видані на вимогу Клієнта протягом цього ж терміну. ЦКП гарантує конфіденційність інформації, що зберігається.

  5. Порядок надання додаткових послуг.
  5.1. Додаткові послуги надаються ЦКП на умовах попередньої оплати, за виключенням випадків, зазначених у пп. 3.1.6 та 6.1 Правил.
  5.2. Вартість додаткових послуг розраховується шляхом помноження кількості годин роботи спеціаліста ЦКП на вартість години роботи спеціаліста ЦКП з урахуванням знижки відповідно до Договору. Попередня вартість додаткових послуг визначається оператором або спеціалістом ЦКП при замовленні цих послуг.
  5.3. Вартість виїзду спеціаліста ЦКП в межах міста Києва розраховується як вартість 2 (двох) годин роботи спеціаліста ЦКП, в інших населених пунктах — за домовленістю сторін.

  6. Строки надання послуг.

  6.1. Усні консультації надаються спеціалістом ЦКП негайно, а у разі надзвичайної складності питання — протягом однієї доби з часу звернення Клієнта.
  6.2. Письмові консультації за допомогою електронної пошти надаються протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання запиту.
  6.3. Прибуття спеціаліста ЦКП в межах надання послуг «Захист» та «За кермом» здійснюється в найкоротшій термін з урахуванням відстані та дорожніх умов.

  7. Стягнення на користь Клієнта моральної або матеріальної шкоди.
  7.1. В рамках надання послуг «Споживач», «За кермом», «Робота», «Житло», «Приват» стягнення моральної та/або матеріальної шкоди на користь Клієнта здійснюється без попередньої оплати. Вартість послуг ЦКП визначається за домовленістю сторін у відсотках від суми грошового стягнення, яке буде фактично отримано Довірителем.
  7.2. ЦКП має право відмовитися від стягнення моральної та/або матеріальної шкоди, якщо перспектива досягнення позитивного результату вирішення спору викликає сумніви.
  7.3. У разі досягнення сторонами згоди щодо стягнення моральної та/або матеріальної шкоди Клієнт зобов’язаний за свій рахунок сплатити всі необхідні судові збори та інші обов’язкові витрати.