Архів консультацій

  Форми, зразки документів / Бланки заяв


  Петро
  чи можу я за нотаріально завіреним дорученням мого колеги перераховувати його пенсію на відкриту мною за його дорученням картку в відділенні банку?
  Форми, зразки документів / Бланки заяв
  15:11 21.03.2017
  відповідь:

  Доброго дня, Петро!
  Відповідь на Ваше запитання залежить від кількості прав, які Вам надані документами, що уповноважують Вас представляти інтереси Вашого колеги.


  Ольга
  Доброго дня, чи могли би ви надати зразок заяви про обмін товару? Наперед вдячна!
  Форми, зразки документів / Бланки заяв
  16:07 17.05.2013
  відповідь:

  Додаток 8
  до Порядку гарантійного ремонту
  (обслуговування) або гарантійної заміни
  технічно складних побутових товарів


  від ___ ___ 200 _ р. м. ____

  Керівнику _________________
  (найменування підприємства,
  ___________________________
  організації - продавця,
  ___________________________
  юридична адреса)
  ___________________________
  (прізвище, ім'я та
  ___________________________
  по батькові споживача)
  ___________________________
  (паспортні дані, місце
  ___________________________
  проживання - заповнюються
  ___________________________
  за згодою споживача)

  ЗАЯВА
  (складається у двох примірниках)

  Прошу ___________________________________________________________
  (вимога споживача згідно з частиною першою статті 8 Закону
  __________________________________________________________________
  України "Про захист прав споживачів")

  __________________________________________________________________
  (найменування товару, заводський номер, дата виготовлення)

  придбаного ____ _______ 200_р. у зв'язку з ______________________
  (характер недоліків)
  __________________________________________________________________
  __________________
  (підпис споживача)

  До заяви додається копія квитанції, товарного чи касового чека або
  інший документ, що засвідчує факт купівлі (необхідне підкреслити)

  Висновок продавця про наявність недоліків _______________________
  ___________________________________________________ ____________
  (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної (підпис)
  особи продавця)

  М.П.