Архів консультацій

  Трудове право


  Попович Діана володимирівна
  Доброго дня! Чи мають нараховувати доплату за вислугу років в бюджетній установі (в коледжі) непедагогічним працівникам освіти?
  Трудове право
  09:29 25.01.2017
  відповідь:

  Доброго дня, Діано Володимирівно!
  Для надання відповіді на Ваше питання, необхідні уточнення, а саме на якій посаді Ви працюєте.
  Звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф.74 або за телефоном 0442286369. Будемо раді допомогти!


  Лариса
  Доброго дня! Я зовнішній сумісник на підприємстві. 19 січня цього року випадково дізнаюся, що мені понизили ставку з 0,5 на 0,25 з початку 2017 року. Мене про пониження не повідомили. Чи це законно? Дякую
  Трудове право
  18:48 23.01.2017
  відповідь:

  Доброго дня, Ларисо!
  Стаття 103 КЗпП України визначає, що про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни. Отже не є законнними дії, щодо пониження ставки без Вашого відома.
  За більш детальною інформацією телефонуйте до нас за номером 0442286369.
  Будемо раді допомогти!


  Людмила
  Добрий день!
  Попрошу Вашої допомоги у такій ситуації:
  Працюю у районному управлінні Пенсійного фонду України з 14.02.2001 року. Спершу працювала спеціалістом 1 категорії, а з січня 2005 року працювала головним спеціалістом по перевірках цільового використання коштів Пенсійного фонду банківськими установами та підприємствами поштового зв'язку. З 01.07.2015 року працюю головним спеціалістом відділу контрольно-перевірочної роботи. У 2017 році відбувається реорганізація органів Пенсійного фонду. Районне управління Пенсійного фонду в якому я працюю 10.01.2017 року подало заяву на ліквідацію організації, одночасно інше районне управління на базі якого створюється об'єднане районне управління з двох районних управлінь подало заяву на реєстрацію юридичної особи. Працівників на зборах колективу усно повідомили про реорганізацію управління і про необхідність написання заяв на звільнення за угодою сторін. Однак за новим штатним розписом на 2017 рік в структурі управлінь Пенсійного фонду районних рівнів не передбачені відділи контрольно-перевірочної роботи чи ревізійні відділи або сектори. Уся контрольно-перевірочна робота буде проводитись виключно працівниками обласних управлінь Пенсійного фонду. Нам, працівникам відділу контрольно-перевірочної роботи районного управління Пенсійного фонду пропонують написати заяви на звільнення за угодою сторін і подавати документи в обласне управління Пенсійного фонду для участі в конкурсі на вакантні посади в ревізійному відділі. Оскільки обласне управління Пенсійного фонду знаходиться в іншому місті, а я не можу працювати (за умови успішного проходження конкурсу) в умовах постійного доїзду до місця роботи (винаймати житло в обласному центрі також неспроможна), чи правомірно звільняти мене з роботи за угодою сторін, а не за скороченням штату? Чи маю я підстави звертатися за захистом моїх трудових прав?
  Буду дуже вдячна Вам за роз'яснення.
  Трудове право
  13:23 23.01.2017
  відповідь:

  Доброго дня, Людмило!
  Відповідно до статті 40 Кодексу законів про працю України (далі Кодекс) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках: змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.
  При цьому слід зазначити, що розірвання власником або уповноваженим ним органом трудового договору з працівником у випадку змін в організації виробництва і праці, ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників передбачає дотримання певних гарантій для працівника. Зокрема, відповідно до статті 44 Кодексу при припиненні трудового договору з зазначених підстав працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.
  За загальним правилом про вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.
  При звільненні працівника за угодою сторін відповідні гарантії не зберігаються. Тому Ви маєте право вимагати звільнення за відповідними пунктами КЗпП України. У випадку порушення керівником норм КЗпП України працівник має право звернутися за захистом своїх порушених прав до суду.
  За більш детальною інформацією телефонуйте до нас за номером 0442286369.
  Будемо раді допомогти!


  Іван
  Який режим роботи інваліда 3 групи?
  Добрий день. Я є інвалідом 3 гр. Працюю п'ятиденку по дванадцять годин. Чи правомірно це? Наскільки я розумію, у рекомендаціях МСЕК зазначилися, что працівник-інвалід может працювати за своєю посадили на условиях «СКОРОЧЕННЯ», роботодавець на прохання інваліда зобов'язаний Встановити Йому неповний робочий час відповідно до ст. 172 КЗпП. Для цього працівник-інвалід подає заяву про встановлення неповний робочий годині, а роботодавець відає відповідній наказ. Який режим роботи у інваліда 3 групи? Оплата праці в ціх випадка провадиться пропорційно відпрацьованому часу?
  Трудове право
  14:34 19.01.2017
  відповідь:

  Добрий день, Іван!
  Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Тобто тривалість робочого дня не може перевищувати 8 годин, а Ваш роботодавець порушує законодавство про працю. Відповідно до ст. 63 КЗпП залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (стаття 172).
  Щодо встановлення неповного робочого часу Вами зазначено вірно. Відповідно до ст. 56 КЗпП оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
  Згідно зі ст. 17 Закону України “Про основи со-ціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991 року відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи його стан здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я інвалідів.
  За правовою допомогою звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф. 74 або за телефоном 044 228 6369. Будемо раді допомогти!


  Тетяна
  Я працювала секретарем в сільській раді,одночасно була депутатом з 10.11.2015.У звязку з утворенням ОТГ(вибори 18.12.2016, перша сесія 27.12.2016) була звільнена,депутатом на даний час вже не є.До голови ОТГ подала заяву,в якій написала прохання про виплату колишньому депутату середньомісячного заробітку протягом 6 місяців,довідку з попереднього місця роботи(працювала продавцем у магазині приватного підприємця)про те,що ПП не може забезпечити роботою та не може запропонувати іншу рівноцінну, та трудову.Проте мені хочуть відмовити, мотивуючи тим ,щоб я поверталась на попереднє місце роботи,а власник магазину має когось звільнити, щоб дати мені роботу.Що можна зробити в цій ситуації,чи реально вирішити на мою користь в судовому порядку?Підкажіть,будь ласка.Дуже вдячна.
  Трудове право
  18:33 14.01.2017
  відповідь:

  Доброго дня, Тетяно!
  На підставі наданих документів та трудової книжки радою видається відповідне розпорядження, на основі якого можливе звернення до суду. Все залежить від того з яких підстав Вам можуть відмовити.
  За більш детальною інформацією, телефонуйте до нас за номером 0442286369. Будемо раді допомогти!


  Сергій
  Я вчитель. У звязку із створенням громади, нам кажуть писати заяви на звільнення шляхом переводу 30 грудням, а заяви на роботу 2 січням. нас турбує питання, чи не втратимо ми вислугу років, прерваний стаж а також відпускні? Можливо Ви зможете нам накинути правильний текст заяви? Дякуємо!
  Трудове право
  15:48 12.01.2017
  відповідь:

  Доброго дня, Сергій!

  Вислугу років ви не втратите, так як за чинним пенсійним законодавством обчислюється сукупний стаж, а не безперервний.

  До того ж відповідно до пункту 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.
  Відповідно до ч. 2 ст. 81 КЗпП якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.
  Складання заяв не входить в рамки он-лайн консультації, тож за додатковою правовою допомогою звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф. 74 або за телефоном 044 228 6369. Будемо раді допомогти!


  Макар
  Доброго дня!У мене таке запитання: Хто повинен притягнути до дисциплiнарноi вiдповiдальностi виконуючого обовязки директора? Сам директор чи той хто його призначив? Людина виконувала обвязки лише 4 днi,а директор дiзнався про проступок вже на другий день вiдсутностi.
  Трудове право
  20:40 07.01.2017
  відповідь:

  Доброго дня, Макаре!
  Відповідно до частини першої статті 147(1) КЗпП право застосування дисциплінарного стягнення надається тому органові, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) цього працівника.
  За більш детальною інформацією, телефонуйте до нас за номером 0442286369. Будемо раді допомогти!


  Олександр
  Керівник Житлово-будівельного кооперативу працював біля пяти років, відпустки собі не брав а якщо і відїзжав то отримував зарплату, після перевірки ревізійної комісії виявилися фінансові порушення. Загальними зборами виразили недовіру і переобрали іншого керівника. Тепер він погрожує що якщо не виплатять йому компенсацію за пять років , зверниться до суду. Як бути в цій ситуації?
  Трудове право
  02:01 07.01.2017
  відповідь:

  Доброго дня, Олександре!
  Статтею 83 КЗпП встановлено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.
  За більш детальною інформацією, телефонуйте до нас за номером 0442286369. Будемо раді допомогти!


  Наті
  Працівника поліції обласного управління розпорядженням керівника управління відрядили до міського відділу поліції (без висновків атестаційної комісії про невідповідність займаній посаді та без його згоди) для виконання роботи на нижчій посад. Чи правомірно, це, як діяти у таких випадках? Що має місце у даному випадку - переміщення?
  Трудове право
  11:53 01.01.2017
  відповідь:

  Доброго дня, Наті!
  Все залежить від підстави переведення. Згідно статті 65 Закону України «Про національну поліцію» переміщення поліцейських в органах, закладах та установах поліції здійснюється на посади, нижчі ніж та, на якій перебував поліцейський у випадках: скорочення штатів або реорганізацією в разі неможливості призначення на рівнозначну посаду; за станом здоров’я - на підставі рішення медичної комісії; через службову невідповідність - на підставі висновку атестації з урахуванням професійних і особистих якостей; за ініціативою поліцейського; як виконання накладеного дисциплінарного стягнення - звільнення з посади відповідно до Дисциплінарного статуту Національної поліції України; у разі звільнення з посади на підставі рішення місцевої ради про прийняття резолюції недовіри.
  За більш детальною інформацією, телефонуйте до нас за номером 0442286369. Будемо раді допомогти!


  Сергій
  поновив працівника згідно рішення суду. Працівник на роботу не виходить, телефону не бере. Як його звільнити?
  Трудове право
  17:52 17.12.2016
  відповідь:

  Доброго дня, Сергію!
  Статтею 40 Кодексу законів про працю України передбачено наступні випадки розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу:
  1) зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
  2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній;
  3) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;
  4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
  5) нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. ;
  6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
  7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;
  8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
  10) призову або мобілізації власника - фізичної особи під час особливого періоду;
  11) встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування.
  Проте, якщо працівник після видання наказу не з’являється на роботі, у роботодавця не завжди є можливість звільнити такого працівника з власної ініціативи.
  Для надання детальної відповіді на Ваше питання – необхідні уточнення. Звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф.74 або за телефоном 0442286369. Будемо раді допомогти!


  сторінка Попередня 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 30 Наступна