Архів консультацій

  Трудове право


  Ольга
  Підкажіть, будь ласка: чи має право директор примушувати вчителів супроводжувати учнів після уроків додому на шкільному автобусі? Адже у постанові Міністерства про шкільний автобус нічого про супровід не сказано, а вчителі змушені після 7 чи 8 уроків по 2 години розвозити дітей додому. (Полтавська обл.)
  Трудове право
  13:52 17.09.2011
  відповідь:

  Однією із складових частин забезпечення доступності до якісної освіти є безкоштовне підвезення учнів до місць навчання і додому. Права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти визначаються Конституцією України, Законом України "Про освіту", Кодексом законів про працю України, Законом про середню освіту та іншими нормативно-правовими актами, саме відповідно до яких не передбачений обовязок вчителя здійснювати супровід учнів під час їх відїзду додому.
  Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 32, „Про освіту" ст. 14, „Про загальну середню освіту" ст. 21, передбачено забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних працівників. Та відповідно до заходів з виконання Державної цільової соціальної програми "Шкільний автобус" на період до 2015 року дійсно не передбачено супроводу вчителя в шкільному автобусі.
  Дана Програма повинна виконуватися за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів за умови стабільного фінансування, а також інших джерел, не заборонених законодавством/ Таким чином, керівництву школи потрібно з цим питанням звернутися до міської ради Полтавської області щодо того, щоб протягом маршруту дітей супроводжували працівники управління освіти міської ради. Або ж на це мають бути виділені окремі кошти з міського бюджету на оплату часу вчителям, який вони витрачають на такий супровід. А вчителі школи в порядку черговості можуть здійснювати зустріч дітей із шкільного автобуса при приїзді до школи та їх посадку до дому.


  Альона
  Добрий день. Я стою на обліку в центрі зайнятості з 16.03.2011. До цього працювала продавцем непродовольчих товарів і була звільнена за згодою сторін. Протягом періоду, що я стою на обліку мені було запропоновано вакансію продавця непродовольчих товарів, від якої я відмовилась. А вдруге мені запропонували вакансію продавця продовольчих товарів (кіоск, штучний товар). Чи мають право пропонувати мені таку вакансію? Чи можу я від неї відмовитись зі збереженням за собою права на отримання виплат?
  Трудове право
  16:34 08.09.2011
  відповідь:

  Підбір роботи здійснюється відповідно до до ст.7 Закону України "Про зайнятість населення". Для громадян, які втратили роботу, підходящою вважається робота, що відповідає їхній освіті, професії (спеціальності), кваліфікації, доступності послуг транспортного обслуговування, встановленій рішеннями місцевих державних адміністрації, виконавчих органів місцевих рад. Заробітна плата повинна відповідати рівню, який громадянин мав за попереднім місцем роботи, з урахуванням середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідній сфері економічної діяльності в регіоні за минулий місяць.
  При пропонуванні підходящої роботи враховується попередня діяльність громадянина, тривалість роботи за професією (спеціальністю), кваліфікація, вік, досвід, а також стан ринку праці. У разі неможливості надання громадянинові роботи за професією протягом шести місяців підходящою вважається робота, яка потребує зміни професії з урахуванням здібностей, стану здоров'я і професійного досвіду, доступних для нього видів навчання та потреби ринку праці у відповідних працівниках.
  Працівники центру зайнятості, враховуючи складну ситуацію на ринку праці України в цілому, зобов'язані інформувати Вас про наявність усіх вільних робочих місць (вакантних посад) на ринку праці, і у разі виявлення Вашого бажання можуть направити Вас для спілкування з відповідним роботодавцем. Якщо Ви вважаєте, що запропонована робота є для Вас не підходящою Ви можете відмовитися, не відвідавши роботодавця. Одночасно інформуємо Вас, що Ви маєте право відмовлятися від пропозицій підходящої та непідходящої для Вас роботи. Але при цьому слід пам'ятати, що у разі відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи виплата допомоги по безробіттю, згідно з пп.14 п.1 ст.31 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", припиняється і такий безробітний знімається з обліку.


  Юлія
  Доброго дня.Я працюю офійно на 0,75 ставки, планую поступати на денну аспірантуру. Трудову книжку вимагають у ВНЗ. Але я не хочу залишати роботи. Чи можу я навчатися на стаціонарі в аспірантурі та працювати одночасно? Якщо так, то як це оформити?
  Трудове право
  14:07 06.09.2011
  відповідь:

  Згідно пункту 2.16 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі – Інструкція № 58): «Для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів та клінічних ординаторів, які мають трудові книжки, навчальний заклад (наукова установа) вносить записи про час навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих навчальних закладів. Підставою для таких записів є накази навчального закладу (наукової установи) про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів».

  Ні в Умовах прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 2 вересня 2008 року № 802, ні в Типових правилах прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 6 червня 2006 року № 441, нема вказівки про те, що під час вступу до ВНЗ та ПТНЗ абітурієнти повинні подавати трудові книжки. Своєю чергою, в постанові Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 року № 301 та в Інструкції № 58 не вказано, що заклади освіти зобов'язані оформляти та вести трудові книжки на студентів (учнів), які в них навчаються.

  Таким чином, вступивши на стаціонарне навчання до закладу освіти, студент (аспірант) не припиняє працювати. (Згідно з п. 4.1 Інструкції № 58 роботодавець має право віддати трудову книжку працівникові тільки після звільнення працівника з роботи, отже, щоб подати трудову книжку в навчальний заклад, працівникові доведеться звільнитися з роботи). Отже, запис про навчання у ВНЗ (аспірантурі, ПТНЗ) у трудову книжку студента (учня) має бути зроблено за місцем його роботи. Увесь час навчання трудова книжка такої особи зберігатиметься за місцем основної роботи. Запис про час навчання в трудову книжку може зробити і заклад освіти (за аналогією зі згаданим вище п. 2.16 Інструкції № 58) – якщо під час навчання студент (аспірант, учень) звільнився з роботи та приніс трудову книжку до навчального закладу.

  Режим робочого часу працівника-студента (аспіранта) залежатиме від того, у який час він зможе виконувати трудові обов'язки. Якщо такий працівник зможе працювати вечорами, кілька годин упродовж дня або кілька днів впродовж тижня (тобто у вільний від навчання час), тоді з працівником укладатиметься звичайний трудовий договір з режимом роботи неповного робочого дня або неповного робочого тижня. Згідно зі статтею 56 КЗпП робота на умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

  Якщо працівник-студент (аспірант, учень) працює в режимі неповного робочого часу (на що є відповідний наказ по підприємству), то згідно зі статтею 56 КЗпП оплачуватися його праця повинна пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

  Проте якщо особа, яка поєднує роботу зі стаціонарною формою навчання, відпрацьовує на підприємстві повну місячну норму робочого часу або виконує повну місячну норму виробітку (як-от, у випадку роботи повного робочого дня (тижня) за строковим трудовим договором), тоді згідно зі статтею 3 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР місячна нарахована заробітна плата такого працівника не може бути нижчою від законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати.

  Звільняти з роботи працівників-студентів (аспірантів, учнів) можна із тих самих причин, що й інших працівників підприємства. Спеціальних обмежень у звільненні працівників цієї категорії законодавством не передбачено.

  Таким чином, Ви можете й надалі працювати на своєму місці роботи й надалі, але при цьому домовтеся із керівником вашого підприємства про графік Вашої роботи, затвердіть його. Про що також має бути винесено наказ по підприємству із зазначенням робочої ставки, заробітної плати. Та можете при цьому суміщати роботу та денне навчання в аспірантурі.


  Наталія
  Доброго дня Підскажіть, будь ласка. Моя мама знаходиться на обліку в Центрі зайнятості, має освіту(технікум, в минулому проходила комп.курси )Їй пропонували роботу,вона відмовилась(з/п була меншою від попередньої роботи)Зараз їй пропонують пройти курси.Їй вони не підходять і вона хоче відмовитись.Чі можуть за відмову її зняти з центру зайнятості?
  Трудове право
  15:48 23.08.2011
  відповідь:

  Відповідно до ст.7 Закону України "Про зайнятість населення" для громадян, які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), підходящою вважається робота, яка потребує попередньої професійної підготовки, у тому числі безпосередньо на робочому місці у роботодавця. Зважаючи на це, Вам було запропоновано пройти професійне навчання за направленням служби зайнятості за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Ви один раз відмовились від професійного навчання. Також Ви один раз відмовились від пропозиції підходящої роботи.
  Відповідно до п.14.ст.31 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії. Відповідно до пп.17. п.20 Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 року №219, громадяни, зареєстровані як такі, що шукають роботу, і безробітні знімаються з обліку у разі відмови від другої пропозиції підходящої роботи або від другої пропозиції проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності). Отже, якщо Ви ще раз відмовитесь від пропозиції професійного навчання або від підходящої роботи, Ви будете зняті з обліку як безробітна. Після цього упродовж трьох місяців Ви матимете право отримувати у центрі зайнятості лише консультаційні послуги.


  Людмила
  Я працюю школі псхологом. В звязку з зменшенням кількості дітей. Мене переводять на пів ставки. Це правильно?
  Трудове право
  19:13 09.08.2011
  відповідь:

  Згідно зі ст.ст. 56, 97, 103 КЗпП за угодою між працівником і підприємцем може встановлюватися як при прийманні на роботу, так і надалі неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами. Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни.
  Неповний робочий часможе встановлюватися на певний період (на певний строк) або без обмеження строком.
  Вас може бути переведено на півставки, але при цьому має бути дотримано вимоги ст. 32 КЗпП. Відповідно до ст. 32 КЗпП в зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
  Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу.


  Ларіса
  В детском саду помощник воспитателя (который работает на ставку) отсутствует (в отпуске болеет) можно работать машинисту прачечная и подсобному рабочему (работают ро 0,5 ставки каждый по штотному росписи) работать по 0,5 ставки помощником воспитателя в свободное от основной делать времени и можно ли принять на место отсутствующего помощника воспитателя (отпуск, болезнь) другого работника? Чем руководствоваться?
  Трудове право
  14:25 20.07.2011
  відповідь:

  Керівництву дитячого садку потрібно керуватися в данному випадку наказом Міністерства освіти і науки від 04.11.2010 р. N 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів. Так, штати дошкільних навчальних закладів формуються з урахуванням типу закладу, кількості груп та їх наповнюваності, режиму роботи, площ приміщень закладу. Тому для відповіді на Ваше питання, потрібно знати якого типу є дитячий садок.


  Лариса
  В детском саду помощник воспитателя (который работает на ставку) отсутствует (в отпуске болеет) можно работать машинисту прачечная и подсобному рабочему (работают ро 0,5 ставки каждый по штотному росписи) работать по 0,5 ставки помощником воспитателя в свободное от основной делать времени и можно ли принять на место отсутствующего помощника воспитателя (отпуск, болезнь) другого работника? Чем руководствоваться?
  Трудове право
  18:10 17.07.2011
  відповідь:

  Керівництву дитячого садку потрібно керуватися в данному випадку наказом Міністерства освіти і науки від 04.11.2010 р. N 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів. Так, штати дошкільних навчальних закладів формуються з урахуванням типу закладу, кількості груп та їх наповнюваності, режиму роботи, площ приміщень закладу. Тому для відповіді на Ваше питання, потрібно знати якого типу є дитячий садок.


  сторінка Попередня 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30