Архів консультацій

  Трудове право


  Галина
  Доброго дня.Якими можуть бути підстави для дострокового звільнення директора школи?
  Трудове право
  16:25 14.12.2016
  відповідь:

  Доброго дня, Галино!
  Відповідно до положень Кодексу законів про працю України, є наступні підстави припинення трудового договору:
  - угода сторін;
  - закінчення терміну, якщо було укладено строковий трудовий договір;
  - призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну службу;
  - переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство або перехід на виборну посаду;
  - відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці;
  - набрання чинності вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків умовного засудження) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;
  - підстави, передбачені контрактом;
  - розірвання трудового договору з ініціативи працівника;
  - розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу;
  - розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу.
  Для надання детальної відповіді на Ваше питання – необхідні уточнення. Звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф.74 або за телефоном 0442286369. Будемо раді допомогти!


  Михайло
  Якщо робочого на гос.предприятий перевели наказом на іншу посаду не поінформувавши його до відома записи в трудовій немає і змушують поєднувати дві роботи спираючись на цей наказ, чи вважається це правомірним?
  Трудове право
  19:18 13.12.2016
  відповідь:

  Доброго дня Михайло!
  Повідомляємо, що суміщення професій (посад) вважається зміною істотних умов праці, а тому роботодавець зобов’язаний повідомити про це робітника за два місяці (ст. 32 КЗпП).

  Суміщення посад допускається виключно за згодою працівника і тільки на протязі встановленого законодавством робочого дня (п. 3 Постанови «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» №1145.

  В той же час за суміщення професій має нараховуватись доплата (ст. 105 КЗпП).

  Внесення в трудову книжку відомостей про суміщення нормативно-правовими актами які регулюють порядок ведення трудових книжок – не передбачено, однак не забороняється.

  За більш детальною інформацією, телефонуйте до нас за номером 0442286369. Будемо раді допомогти!


  Ольга
  .  Чи має право фармацевт з ГРВЗ виходити на роботу?
  2. При поданні у відділ кадрів виклику на сесію,що передбачає додаткову оплачувану відпустку, мене змушують писати заяву на відпустку без збереження заробітної плати. А при написанні заяву на щорічну оплачувану відпустку стверджують,що у їх фірмі у відпустку йдуть лише на 14 днів,а 24 необхідні - це величезне виключення. Чи правомірні такі дії?
  Трудове право
  16:21 12.12.2016
  відповідь:

  Доброго дня, Ольго!
  Законодавство не регулює питання заборони праці на час хвороби чи лікування.
  Відповідно до статті 74 Кодексу законів про працю України (Далі Кодекс) громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати.
  Стаття 75 Кодексу встановлює, що тривалість основної відпустки не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.
  Тривалість відпустки не може бути меншою за 24 календарні дні.
  Згідно статті 79 Кодексу поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
  Відповідно до статті 15 Закону України «Про відпустки» ( далі Закон) працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки. Тому дії керівництва повністю неправомірні.
  За більш детальною інформацією, телефонуйте до нас за номером 0442286369. Будемо раді допомогти!


  Тетяна
  Доброго дня! На підприємстві, де я працювала я перебувала .у відпустці по догляду за дитиною до трьох років (до 17.12.2016). Крім того з 15.11.2016 відкрито лист непрацездатності по вагітності і пологах до 20.03.2017. Підприємство перебуває в стадії повної ліквідації, нарахування по лікарняному вони мені здійснили. В зв"язку з ліквідацією, мене працевлаштували шляхом переведення до іншого підприємства, надавши завірену копію лікарняного і довідку про повний розрахунок зі мною. На підприємстві де працевлашували, кажуть, що по закінченню відпустки по догляду за дитиною до трьох років, тобто 18.12.2016 я повинна вийти на роботу, оскільки фактично вони не мають права мене табелювати, бо лікарняний відкрито на іншу юридичну особу. як бути в такому випадку і чи мають право вони ставити мені прогули, якщо я перебваю на останньому місяці вагітності?
  Трудове право
  16:35 08.12.2016
  відповідь:

  Доброго дня, Тетяно!
  На підставі п. 5 ст. 36 КЗпП після переведення трудові відносини з першим підприємством припинились. У зв’язку з цим на роботі на новому підприємстві працівник укладає інший трудовий договір.
  Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору (ч. 5 ст. 24 КЗпП).
  Тож на Вас поширюються усі гарантії, передбачені трудовим законодавством України.
  Відповідно до ст. 17 ЗУ «Про відпустки» на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю: до пологів - 70 календарних днів; після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.
  Зверніться до нового роботодавця із заявою про надання Вам відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами на підставі вище вказаного листка непрацездатності з першого робочого дня наступного після дня звільнення з попереднього місця роботи.
  За правовою допомогою звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф. 74 або за телефоном 044 228 6369. Будемо раді допомогти!


  Анна
  Доброго дня! З 1 червня 2016 року мене мали прийняти на посаду бухгалтера за трудовим договором, однак, оформили за цивільно-правовим. Договір зі мною не складався, я нічого не підписувала і про це не знала. Чи можливо тепер «заднім» числом зробити Повідомлення про прийняття на роботу в податкову, вказавши період "червень 2016" та оформити не як особу цпд? Якими нормативно-правовими актами я можу керуватись, вимагаючи в бухгалтера виправити допущену нею помилку?
  Трудове право
  18:13 07.12.2016
  відповідь:

  Доброго дня, Анно!
  Відповідно дo частини тpетьої ст. 24 Кодексу законів про працю України працівник нe може бyти допущений дo роботи бeз укладення тpудового договору, оформленого нaказом чи розпорядженням влaсника або yповноваженого ним oргану, та повідомлення центрального oргану виконавчої влaди з питaнь забезпечення фoрмування та pеалізації державної пoлітики з aдміністрування єдиного внеску нa загальнообов'язкoве державне соціальне страхування пpо прийняття працівника нa роботу в пoрядку, встановленому Kабінетом Міністрів Укpаїни.
  Відповідно дo статті 265 Kодексу законів пpо працю Укpаїни у випaдку фактичного допуску працівника дo роботи бeз оформлення тpудового договору (кoнтракту) юридичні тa фізичні oсоби - підприємці, якi використовують нaйману працю, нeсуть відповідальність y вигляді штрафу y тридцятикратному pозмірі мінімальної заробітної плати, вcтановленої законом нa момент виявлeння порушення, зa кожного працівника, щoдо якого cкоєно порушення.
  Для надання детальної відповіді на Ваше питання – необхідні уточнення. Звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф.74 або за телефоном 0442286369. Будемо раді допомогти!


  Евгения
  скажите, пожалуйста, входят ли в рабочее время ( 40 часов в неделю) директора школы, его заместителей, психолога часы, которые они читают ка специалисты?
  Трудове право
  08:15 07.12.2016
  відповідь:

  Доброго дня, Євгеніє!
  Відповідно до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій від 28.06.93 р. №43, затвердженого наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів України, робота учителів і викладачів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, прирівнених до них по оплаті праці працівників у тому самому навчальному закладі понад установлену норму учбового навантаження, педагогічна робота та керівництво гуртками в тому самому навчальному закладі не вважається сумісництвом.
  За правовою допомогою звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф. 74 або за телефоном 044 228 6369. Будемо раді допомогти!


  Евгения
  Я работаю директором школы. Скажите, может ли мой рабочий день начинаться с 07.30., если начало занятий в школе в 08.30., и заканчиваться в 16.30., если я работаю без обеденного перерыва. Спасибо.
  Трудове право
  08:02 07.12.2016
  відповідь:

  Доброго дня, Євгеніє!
  Тривалість робочого часу, у тому числі і тривалість перебування на робочому місці, встановлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями працівників, трудовими договорами та іншими локальними документами.
  В разі виникнення додаткових питань – звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф.74 або за телефоном 0442286369. Будемо раді допомогти!


  Вікторія
  Доброго дня. Загубила трудову книжку. Чи маю я право відмовитися від оформлення дублікату і просто завести нову? Чи ведуться десь записи про те, чи є в мене стаж роботи? Якщо наступне керівництво прийматиме на роботу - чи побачать вони що в мене був стаж роботи по старій книжці?
  Трудове право
  15:35 04.12.2016
  відповідь:

  Доброго дня, Вікторіє!
  Згідно зі статті 48 КЗпП трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.
  Відповідно до п. 5.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверженною Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України особа, яка загубила трудову книжку (вкладиш до неї), зобов'язана негайно заявити про це власнику або уповноваженому ним органу за місцем останньої роботи. Не пізніше 15 днів після заяви, а в разі ускладнення - в інші строки власник або уповноважений ним орган видає працівнику іншу трудову книжку або вкладиш до неї (нових зразків) з написом "Дублікат" в правому верхньому кутку першої сторінки.
  За більш детальною інформацією, телефонуйте до нас за номером 0442286369. Будемо раді допомогти!


  Тетяна
  Під час уроку до класу зайшла мати одного з учнів, якого напередодні образили інші учні класу. Жінка почала сварити кривдника і, щоб налякати його ще більше, дістала з сумки наручники і одягла на дитину. В цей час вчитель був просто стороннім спостерігачем. Він не припинив дій жінки, не зробив жодного зауваження, не викликав адміністрацію. Випадково до класу зайшла директор школи і припинила протиправні дії жінки. Того ж дня до директора звернулися батьки іншого учня зі скаргою на те, що їхня дитина отримала моральну травму від того, що відбувалося в класі, і що вони хочуть звернутись до суду, щоб наказати вчителя, який допустив неподобство. Якими повинні бути дії директора по відношенню до вчителя? Що загрожує вчителеві і директорові школи в разі звернення батьків до суду? Дякую
  Трудове право
  23:14 03.12.2016
  відповідь:

  Доброго дня, Тетяно!
  Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, керівник закладу забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства; забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства. Тобто вживає всіх заходів, для забезпечення встановлених законом номр.
  Працівники закладу за невиконання ними своїх бов'язків можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності згідно законодавства.
  Кодексом законів про працю України передбачено, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення: догана або звільнення.
  Батьки дитини, права якої було порушено, мають право захищати її права у суді, а тому можуть вимагати відшкодування моральної шкоди.

  За більш детальною інформацією, телефонуйте до нас за номером 0442286369. Будемо раді допомогти!


  Юрій
  Добрий день. Я попав під скорочення п.1 ст.40 КЗПП. Чи маю я право під час робочого часу відлучатися на 2 год для пошуку нової роботи. Якщо так, то якою нормою закону це регулюється? Дякую
  Трудове право
  10:06 01.12.2016
  відповідь:

  Добрий день, Юрію!
  Відповідно до ч. 3 ст. 49-2 КЗпП одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці роботодавець пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.
  До моменту припинення трудових відносин ви продовжуєте перебувати в статусі працівника. Відповідно до ст. 21 КЗпП працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену трудовим договором, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, в тому числі в межах робочого часу, що ним визначений. Тим не менш, якщо у вас є дні невикористаної відпустки, ви можете використати їх для пошуку нової роботи.
  За правовою допомогою звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф. 74 або за телефоном 044 228 6369. Будемо раді допомогти!


  сторінка Попередня 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 30 Наступна