Семінари та лекції > Бізнес-тренінг. Тема №6.

  Повернення боргів: по обидві боки барикад. Останні новації законодавства, судова практика.

  Цільова аудиторія:
  власники, керівники, юристи, спеціалісти збуту і постачання.

  Мета:
  отримання знань щодо законодавчих змін в сфері виконавчого провадження та кримінально-процесуального законодавства та практичних рекомендацій щодо їх застосування.

  1. Безпека договірних відносин.
  • Важливість управління договірними відносинами на підприємстві.
  • Перевірка та прогнозування благонадійності контрагентів.
  • Можливості оформлення неофіційних боргових зобов'язань з перспективою стягнення.
  • Нюанси оформлення боргових зобов'язань, первинної документації. Типові помилки.

  2. Організація роботи з простроченої дебіторської або кредиторської заборгованістю.

  • Найкращі ліки – профілактика: розробка процедури стягнення заборгованості власними силами або із залученням спеціалістів.
  • Дистанційна робота з боржниками / кредиторами.
  • Психологічні аспекти стягнення заборгованості.
  • Контролюючі органи як додатковий інструмент впливу на боржника.
  • Способи публічного впливу на боржника.
  • Притягнення до кримінальної відповідальності боржника, його посадових осіб або засновників. Притягнення до кримінальної відповідальності за неповернення боргу.

  3. Тактика ведення судових процесів при стягненні боргів: останні новації.

  • Що і як можна стягнути з боржника крім суми боргу та неустойки. Підстави зменшення неустойки. Як збільшити відсотки за користування чужими грошовими коштами.
  • Застосування індексів інфляції при розрахунках суми заборгованості. Коли їх застосування неможливе.
  • Коли кредитор може програти процес про стягнення заборгованості.
  • Особливості цивільного та господарського процесів у спорах про стягнення боргу.
  • Механізми ухилення або затягування судового процесу щодо повернення боргу, профілактика, відповідальність.
  • Новації законодавства та судової практики-2012 щодо мирових угод на стадії судового розгляду. Мирова угода як процесуальний документ і як угода, відмінності та наслідки.
  • Організація кредитором розгляду спору за місцем свого знаходження, а не боржника.

  4. Нове у виконавчому провадженні.
  • Новації Інструкції з організації примусового виконання рішень від 02.04.2012 № 512/5.
  • Відкриття виконавчого провадження. Розробка алгоритму дій щодо його супроводу.
  • Скорочення термінів. Підстави для затягування, як їх використовувати і як їм протистояти.
  • Нові підстави для накладання і зміни порядку зняття заборони відчуження нерухомості.
  • Вимоги до виконавчих документів. Вимоги до заяви про відкриття виконавчого провадження.
  • Нові додаткові можливості кредитора у виконавчому провадженні.
  • Способи ефективного впливу на виконавчу службу.
  • Проблемні питання визначення юрисдикції судів щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби та її посадових осіб.

  5. Практичні рекомендації, судова практика.